Ara

İade Şartları

E-ticaret cayma hakkı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince; müşterilerin, ürünün teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde satın almaktan vazgeçerek, ürünü iade etme hakkı olanak tanır. Bu anlamda, e-ticaret cayma hakkı ile müşteriler; herhangi bir sebep göstermeden, satın aldıkları ürünleri iade edebilir ve hangi sebeple olursa olsun, geri iadelerdeki kargo ücretini ödeme sorumluluğu da e-ticaret şirketlerine aittir.

 

Ürün iadesi nedir ?

E-ticaret sektöründe Ürün iadesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 48’de yer alan mesafeli satış sözleşmelerinde cayma hakkıdır.  Ayrıca Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliğinin 9. Maddesi de cayma hakkı noktasında açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Her iki madde metninin birlikte yorumlandığında tüketici;

Herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içerisinde mesafeli satış sözleşmesi yaparak e-ticaret sitesinden satın almış olduğu ürünü iade edebilmektedir.
İade ettiğini yani cayma hakkını kullandığını satıcıya bildirdiği an itibariyle bu işlem geçerlilik kazanır.

Yukarıda ki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere alıcı bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaptıktan ve mal kendisine ulaştıktan itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin iade edebilmektedir.

 

İade Koşullarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sitemiz, tüketici haklarını korumayı en öncelikli kuralları arasında tutmaktadır. Bu anlamda, Sitemizde alışverişleriniz sırasında yaşadığınız ürün ve servis kaynaklı her türlü sorun titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, “Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde  cayma hakkı kapsamı dışındadır.

Ancak, yukarıdaki madde kapsamı dışında kalan ürünler için;

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar alıcıya aittir. 

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.incirmarket.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcıya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmeti alıcı iade etmekle mükelleftir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, ambalajı açılmış gıda ürünleri,ambalajı açılmış temizlik ürünleri,ambalajı açılmış medikal ürünler,ambalajı açılmış kozmetik ürünler,ambalajı açılmış bebek ürünleri ve bunun gibi diğer tüm ürünlerdir

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.